Canlıların Barkodlanması

Yeryüzünde yaşayan tüm canlı türlerinin kendine özgü, ayırt edici nitelikleri vardır. Her türün özgün niteliği, doğrudan görülebilir morfolojik yapı olduğu gibi, gözle görülemeyen genetik yapıdaki farklılıklar da olabilir. Genetik yapıdaki farklılıkları bu amaca uygun araçları kullanarak anlayabiliriz.

 

Yaşamın barkodlanması, her canlı türünün kendine özgü baz dizilimini ortaya çıkarıp ihtiyaç halinde bu türü baz dizilimine bakarak tespit etmektir. Her türün kendine özgü baz dizilimini ortaya çıkarmak için türün tüm genomu değil, sadece bir ya da birkaç gen bölgesinin dizilimi temel alınır.

Canlının genomunda bir bölgenin barkod olarak kabul edilmesi için ilgili bölgenin alem ya da şube düzeyinde kapsadığı tüm türler için ortak olması, standart izolasyon yöntemi ve taksonları ayırabilecek düzeyde değişkenlik içieriyor olması gerekir.

Hayvanlar aleminde CO1 gen bölgesi standart barkod geni olarak kullanılmaktadır. CO1 gen bölgesinin tüm hayvan gruplarında türleri ayırt edebilme gücü aynı değildir.

Bitkilerde tek bir gen bölgesi barkod geni olarak hizmet göremez. Bu nedenle iki ya da daha çok gen bölgesinin birlikte kullanımı ile bitkiler için ayırıcı bölgeler belirlenmeye çalışılmaktadır.

Türkiye bitkileri bakımından önemli bir ülkedir. Geofit bitkiler ekonomik önemi ve diğer kullanımları nedeniyle çok daha önemlidir. Bu bitkilerin tanımlanmasında barkod genlerinin araştırılması ve kullanılabilir olanlarının belirlenmesi amacıyla MOBİS’de araştırmalar sürmektedir.

    EN | TR

PROJE NO: TUBİTAK-KBAG 114Z894