DNA Ekstraksiyonu:

DNA ekstraksiyonu, materyalden çeşitli fiziksel ve kimyasal yöntemlerle genomik DNA’nın elde edilmesini içeren süreçlerin bütünüdür. Günümüzde moleküler biyoloji teknikleri arasında sıradan yöntemlerden birisi olan bu işlem ilk kez 1869 yılında Friedrich Miescher tarafından gerçekleştirilmiştir (Dahm 2008).

Temel işlem basamakları şu şekildedir:

  • Hücre çeperinin parçalanması ve DNA’nın açığa çıkması. Bu genellikle çeşitli öğütme tekniklerini içeren fiziksel müdahale ve kimyasal kullanımı ile olur.
  • Çeperde bulunan lipitlerin kimyasal kullanılarak uzaklaştırılması,
  • Proteinlerin proteaz eklenerek uzaklaştırılması (Bu basamak tercihe bağlı olsa da sıklıkla tercih edilmektedir.
  • RNA’nın RNAaz kullanılarak uzaklaştırılması (Çoğu zaman tercih edilmektedir).
  • DNA saflığını sağlamak amacıyla geriye kalan diğer maddelerden arındırılması.

İzolasyon işlemlerinden sonra elde edilen genomik DNA genellikle alkali çözelti (genellikle TE çözeltisi) ya da ultra-saf su içerisinde saklanır.

DNA ekstarksiyonu CTAB gibi geleneksel yöntemlerle yapılacağı gibi zaman tasarrufu ve kolaylık sağlayan hazır ekstraksiyon kitleriyle de yapılabilmektedir. Bu proje yer alan geofit bitkilerin DNA ekstarksiyonu hazır kitle yapılmış ve aşağıdaki protokol takip edilmiştir.

    EN | TR

PROJE NO: TUBİTAK-KBAG 114Z894