Mobis

MOBİS, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim dalında Prof. Dr. Ali A. Dönmez’in öncülüğünde kurulmuş olan Moleküler Bitki Sistematiği Laboratuvarı’nın kısa ismidir.

Bu laboratuvar 2015 yılında Hacettepe Üniversitesinin parasal desteği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye’nin Bazı Geofitleri İçin Barkod Geni Araştırması projesinin (KBAG 114 Z 894) katkılarıyla kurulmuş ve aynı yılın 4 Aralık 2015 tarihinde hizmete açılmıştır.

               Moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler özellikle son otuz yılda yaşam bilimlerin tüm alanlarını etkilemiş ve her alanda uygulanır olmuştur. Moleküler verilerin elde edilmesi ve bu verilerle yapılan istatistik analizlerin yoğun bir şekilde uygulanması ile bitki sistematiği alanı, bitkilerin sınıflandırılıp, akrabalık ilişkilerinin araştırılmasında yeni bakış açıları kazanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi’ndeki botanik ekibi sahip olduğu herbaryum, araştırıcı potansiyeli, ve uluslararası işbirliği bakımından Türkiye’nin önemli birimlerinden biridir. Bitkilerin moleküler araştırması için MOBİS Hacettepe Üniversitesi’nde önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Bilimsel standardı yüksek bir moleküler sistematik laboratuvarı oluşturulması amacıyla MOBİS, aşağıdaki birimleri içeren özelleşmiş bölümlerden oluşmaktadır:

1- Genel Çalışma Laboratuvarı

2- Ekstraksiyon Laboratuvarı

3- PCR Laboratuvarı

4- Jel Görüntüleme Laboratuvarı

5- DNA Bankası

6- Çimlendirme Laboratuvarı

7- Toplantı Odası

Bu laboratuvar yapısı tasarlanırken Jodrell Laboratuvarı (Kew-Londra), Arizona Üniversitesi Laboratuvarı, Cenevre Botanik Bahçesi Laboratuvarı ve Washington Üniversitesi-St Louis laboratuvarlarındaki deneyimler birleştirilmiştir.   EN | TR

PROJE NO: TUBİTAK-KBAG 114Z894